නිෂ්පාදන

Jeffoptics අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා පහත බැසීමත් මිනුම් වීදුරු හඳුනාගැනීමේ හා හිස-ආකෘතිය පරීක්ෂණ උපකරණ පදම් 2015 දී ආරම්භ කරන ලදී සිට මතුපිට ආතතිය මීටර්, නවීන මානසික ආතතිය මීටර්, විශාල දැක්ම මානසික ආතතිය මීටර්, ඇතුළු වීදුරු තත්ත්ව පාලනය සඳහා උපකරණ විවිධ, සහ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට සහ හවුල්කරුවන් ඇත ආදිය ආසියාව, එක්සත් ජනපදය, යුරෝපය, අප්රිකාව, හා ඕස්ට්රේලියාවේ සිට අපගේ නිෂ්පාදන කුඩා ප්රමාණය, අඩු බර එහා මෙහා ගෙන යා හැකි, පහසු මෙහෙයුම්, ඉහළ විභේදනයක් හා ශක්තිමත් බව පහසුකම ද ඇතුළත් වේ.

WhatsApp Online Chat !